forfatteren

Karsten Skov(f. 1963) har siden 1995 skrevet bøger, hvor han primært har været forfatter til fagbøger. Han har gået på den toårige forfatterskole, skrivekunst på Syddansk Universitet og har en mastergrad i IT.
Dette er hans første roman, som er baseret på virkelige hændelser under første Verdenskrig. Karsten Skov er lektor på Erhvervsakademi Sydvest og ekstern lektor under Institut for grænseregionsforskning på Syddansk Universitet.

Kontakt pr. email: ksk(at)easv.dk

bibliografi

Der er blevet til adskillige bøger i årenes løb og den primære fokus har været på fagbøger inden for programmering og systemadministration. Bøger anvendes på forskellige IT uddannelser, samt som opslagsbøger for IT profesionelle.

andre bøger

Systemadministration Med det store antal computere, der har vundet indpas i så og sige alle private og offentlige virksomheder, er der opstået en ny disciplin ”systemadministration”. Systemadministration er en blanding af mange forskelligartede opgaver, og til at administrere disse bliver det ofte nødvendigt at udpege en systemansvarlig. Vedkommende får måske jobbet på grund af sin interesse for edb og skal passe opgaven sammen med sit daglige job, hvilket kan blive en stor belastning, hvis det nødvendige overblik ikke er til stede. Det er til denne person ”Systemadministration” er skrevet

Introduktion til Systemadministration. Bogen behandler de problemer og opgaver, en systemadministrator typisk møder i sin dagligdag – vedligeholdelse og daglig drift, brugertilpasning af maskiner, konfiguration af netværk, undervisning af brugere sikkerhedsspørgsmål, servicekontrakter og pludselig opstående problemer, der kræver hurtige løsninger. Bogen er beregnet som lærebog ved datamatikeruddannelsen og uddannelser af tilsvarende niveau. Den er desuden velegnet som kursusbog i undervisningsforløb, hvor deltagerne skal have en grundlæggende

VB Tips og Tricks. Bogens eksempler fører dig bl.a. gennem emner som variabler, brug af fejlhåndtering, elegante brugerflader og filhåndtering. Et stort afsnit viser, hvordan du som Visual Basic-programmør anvender Windows systemet. Her stifter du bekendskab med brugen af DLL’er og med brugen af Windows API’et, og undervejs får du også lært noget om databaser, printerstyring og netværksfunktioner. De fleste tips retter sig såvel mod Visual Basic 5 som 6.

VB.Net. Bogen starter med en omfattende introduktion, der giver læseren en forståelse for VB i forhold til .Net-teknologien samt en beskrivelse af VB.Net-udviklingsværktøjet og dets vigtigste funktioner., De næste kapitler tager læseren ved hånden, og ved hjælp af praktiske eksempler er simpel Windows applikation, så man langsomt bliver fortrolig med bog og værktøj. Derefter tages fat i de mere komplicerede funktioner som klasser, variabler, arrays og ADO.NET. Fejlhåndtering, webapplikationer og brug af flere sprog er også gennemgået